Kwaliteit

De professionele bewindvoerder moet voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Een accountant controleert Compleet Bewindvoering en daarnaast toetst het landelijk kwaliteitsbureau van de rechtbank jaarlijks op de kwaliteitseisen. Lees meer over mijn achtergrond, opleidingen en certificering.

Kwaliteit en certificering

Compleet Bewindvoering
  • is gecertificeerd en vakkundig
  • is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)
  • heeft een Klachtenregeling (PDF)
  • staat onder toezicht van de kantonrechter en legt elk jaar verantwoording af
  • wordt jaarlijks gecontroleerd door een accountant
  • is in bezit van diploma bewindvoering (Post HBO)